Rozpoczęcie prac projektowych

25 stycznia 2021 rozpoczęto prace projektowe w zakresie wykonania Wielobranżowej Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 28.– aktualnie trwają prace w zakresie pomiarów w terenie celem wykonania mapy do celów projektowych na etapie Koncepcji Programowej. Zgodnie z kontraktem mapa zostanie zaktualizowana w trakcie wykonywania Projektu Budowalnego;– wystąpiono do urzędów administracji publicznej o udostępnienie informacji m.in w zakresie planowanych inwestycji na przedmiotowym odcinku drogi;– pozyskiwane są inne niezbędne materiały konieczne…