PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiot inwestycji:

IVIA S.A. na zlecenie Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowaną przez Oddział w Krakowie opracowuje kompleksową dokumentację projektową dla zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Nowy Sącz – Ropa” wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego.

Zakres prac projektowanych obejmuje:

 • Opracowania geodezyjno-kartograficzne;
 • Wielowariantową Koncepcję Programową (KP);
 • Opracowania środowiskowe, w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • Opracowania geotechniczne i geologiczne;
 • Wielobranżowy projekt budowlany (PB);
 • Uzyskanie decyzji zgody na realizację inwestycji drogowej (ZRID);
 • Wykonanie projektów wykonawczych (PW);
 • Wykonanie Dokumentacji Przetargowej (DP) do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w terenie.

„Rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Nowy Sącz – Ropa” (odc. od km 142+070-166+286)

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim na terenie powiatu nowosądeckiego i gorlickiego, w gminach: Chełmiec, Kamionka Wielka, Grybów i Ropa.

Długość odcinka ok. 24,21 km.

Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego:

 • Podniesienie parametrów nośności drogi;
 • Poprawa warunków ruchu na drodze;
 • Poprawa bezpieczeństwa pieszych i uczestników ruchu drogowego;
 • Usprawnienie połączeń komunikacyjnych poprzez rozbudowę i przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi;
 • Zmniejszenie oddziaływania drogi krajowej na środowisko.