Z uwagi na panującą sytuację pandemiczną spotkanie zostanie zorganizowane zgodnie z obowiązującymi zasadami obostrzeń sanitarnych