Inwestor

Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Krakowie

ul. Mogilska 25
31-542 Kraków
tel.: 12 417 25 11
mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl
strona internetowa: gddkia.gov.pl

Wykonawca

IVIA S.A.
Al. W. Roździeńskiego 91
40-203 Katowice
tel.: 608 548 630
mail: biuro@ivia.pl
strona internetowa: ivia.pl

Podwykonawca

W zakresie wykonania świadczeń geodezyjnych:

Usługi geodezyjne GeoSurv Arkadiusz Wiśniewski
ul. Konarskiego 7/7
33-100 Tarnów
tel.: +48 509 553 971

W zakresie wykonania analizy i prognozy ruchu wraz z pomiarem ruchu:

Traffcom Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
ul. Fabryczna 24
40-611 Katowice
tel.: +48 793 572 208

W zakresie wykonania świadczeń środowiskowych:

EKKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
ul. Józefa Babińskiego 71B
30-394 Kraków
tel.: 12 267 23 33

Instytucje zaangażowane w realizację projektu

Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
strona internetowa: mi.gov.pl

Ważne linki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradhttps://www.gddkia.gov.pl/
Ministerstwo Infrastrukturyhttps://www.gov.pl/web/infrastruktura
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska http://rdos.gov.pl/
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie  –  http://krakow.rdos.gov.pl/
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego –  https://www.malopolska.pl/