25 stycznia 2021 rozpoczęto prace projektowe w zakresie wykonania Wielobranżowej Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 28.
– aktualnie trwają prace w zakresie pomiarów w terenie celem wykonania mapy do celów projektowych na etapie Koncepcji Programowej. Zgodnie z kontraktem mapa zostanie zaktualizowana w trakcie wykonywania Projektu Budowalnego;
– wystąpiono do urzędów administracji publicznej o udostępnienie informacji m.in w zakresie planowanych inwestycji na przedmiotowym odcinku drogi;
– pozyskiwane są inne niezbędne materiały konieczne do opracowania Koncepcji Programowej;
– opracowywany jest projekt robót geologicznych pod konieczność wykonania odwiertów w terenie;
– w miesiącu lutym 2021r. rozpoczęła się inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby wykonania Raportu oddziaływania na środowisko;