Harmonogram inwestycji

ETAP I:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji do uzyskania decyzji ZRID oraz wykonanie projektów wykonawczych.

ETAP II:

Wykonanie czynności i opracowanie dokumentacji związanych z gospodarowaniem nieruchomościami po uzyskaniu decyzji ZRID.

ETAP III:

Udzielenie odpowiedzi na pytania Oferentów na etapie procedury przetargowej na realizację inwestycji.

ETAP IV:

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia.

HARMONOGRAM
TERMIN UMOWNY
DATA
ETAP Ido 29 miesięcy od podpisania umowy do 22.06.2023
ETAP II*15 miesięcy od uzyskania ostatecznej decyzji ZRIDdo 22.09.2024 **
ETAP III*6 miesięcydo 22.12.2023 **
ETAP IV*44 miesiące od momentu przekazania placu budowydo 22.08.2027 **
* terminy etapu II, III i IV są terminami szacunkowymi i zależą od okresów procedury przetargowej oraz realizacji robót budowlanych
** szacowana data