ZAPROSZENIE

Zaproszenie do spotkań informacyjnych dla inwestycji pn.:
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Nowy Sącz – Ropa”
wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego
na odcinku od km 142+070 do km 166+286.
Długość ok. 24,00 km.
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych dla przedmiotowej inwestycji realizowanej na zlecenie krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim w powiecie nowosądeckim i gorlickim, na terenie gminy Chełmiec, Kamionka Wielka, Grybów oraz Ropa.
Długość odcinka ok. 24 km.

Cel i zakładany efekt zadania:

 • podniesienie parametrów nośności drogi;

 • poprawa warunków ruchu na drodze;

 • poprawa bezpieczeństwa pieszych i innych uczestników ruchu drogowego;

 • usprawnienie połączeń komunikacyjnych poprzez rozbudowę i przebudowę skrzyżowań
  z drogami publicznymi;

 • zmniejszenie oddziaływania drogi krajowej na środowisko.

Terminy spotkań informacyjnych:

 • Gmina Chełmiec i Gmina Kamionka Wielka
  13.12.2021 r. godz.: 17:00 – 19:00
  Lokalizacja:
  Urząd Gminy Kamionka Wielka
  33-334 Kamionka Wielka 5

 • Gmina miejska i Gmina wiejska Grybów
  14.12.2021 r. godz.: 17:00 – 19:00
  Lokalizacja:
  Urząd Miasta Grybów
  ul. Rynek 12, 33-330 Grybów

 • Gmina Ropa
  15.12.2021 r. godz.: 17:00 – 19:00

  Lokalizacja:
  Urząd Gminy Ropa
  38-312 Ropa 733

Kontakt telefoniczny: Wykonawca Projektu IVIA S.A. +48 606 840 422

Materiały informacyjno – konsultacyjne zostały zamieszczone na stronie internetowej pod adresem: http://www.dk28nowysacz-ropa.pl

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia należy złożyć bezpośrednio w dniu spotkań informacyjnych w miejscu spotkania lub w terminie do dnia 23.12.2021r. w formie elektronicznej na adres mailowy: dk28nowysaczropa@ivia.pl lub pocztą na adres biura IVIA S.A., ul. Kasprowicza 46, 43-502 Czechowice – Dziedzice z dopiskiem: „Spotkania informacyjne DK28”.