22 stycznia 2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi krajowej nr 28 pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie a biurem projektowym IVIA S.A.